tvatyti

tvatyti
tvãtyti, -ija (-yja), -ijo (-yjo) Rtr, , NdŽ, tvàtyti šnek. 1. tr., intr. I, Rtr, , Kv, Kl, Pgr, Lk smarkiai mušti, pliekti, talžyti: Tėvas vaiką tvãtijo, kad neklausė Ktč. Tvãtijau, kol ranka pradėjo skaudėti Vvr. Ka pradėjo vaikus tvãtyti, baisu žiūrėti! Krš. Nu, anie muni tvãtyti! Žd. O ta tvãty[ja], o ta tvãty[ja] – dvasios pasiklausydamos Grdm. Tvãtija par kuprą Up. Kuolą pasiėmė ir tvàtija arkliui par šonus Ar. Ona, suėmusi savo tvirta ranka katę už kūbrio, antra tvatijo ją be pasigailėjimo samčiu . | refl. Tv: Niekas vaikų netvãtija, tai jie patys lazdom tvãtijas Paį. Tie pijokai ka prigėrė, ka pradėjo tvãtyties! KlvrŽ.tr. negyvai mušti: Jau, vaikaliai, muškiat, tvãtykiat tas musis End. 2. tr., intr. daužyti; trankyti: Ėmė tuo basliu tvatyti į duris J.Ap. Tvãtyti būgną NdŽ. 3. tr., intr. Prk smarkiai dirbti kokį darbą: Su spragilu tvãtija, kulia, barškina Škn. Atsikels rykmetį kokią ketvirtą i tvàtys, duos su spragilais Grd. Tvãtysam linus liuob naktimis Jdr. Nū ryto lig vakaro medžius tvãtijau Vkš. Tėvas vinis į tvorą tvãtija Up. Šitiek su viena ranka tvãtyt (pjaunant rugius)! Grž. Rausi tus linus, apsiemi nurauti kokį plecių, na i tvàtysi Sd. 4. refl. šaudytis: Čia ilgai i tvãtijos – septynias savaites išstovėjo an vietos Šl. 5. tr., intr. smarkiai kūrenti: Tvàtijau tvàtijau, kaip nieko, teip nieko (nešyla troba) Sk. 6. intr. NdŽ smarkiai su triukšmu lyti: Kad tvãtija lietus! . Gal kur tvãtija, o pry mūso nė lašelio, džiūna viskas DūnŽ. 7. intr. NdŽ greitai eiti, bėgti, važiuoti: Kas ten keliu tvãtija? Up. Kad tvãtija, net kulnys į nugarą mušas! Kltn. 8. tr. , Rs godžiai valgyti, gerti: Tvàtija vaikai tus saldimus DūnŽ. Pridėjo mama pusbliūdį košės ir sako: – Tik tvãtykiat Yl. Ans visumet erbetą tik i tvãtija Slnt. Kepyrą tvãtijo, visą butelį ištvatijo Rdn. Ot tvàtija [alų], nespėji nešt Bsg. \ tvatyti; aptvatyti; atitvatyti; įtvatyti; ištvatyti; nutvatyti; patvatyti; partvatyti; pratvatyti; pritvatyti; sutvatyti; užtvatyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

См. также в других словарях:

  • tvatyti — tvãtyti vksm. Moteri̇̀škė (su) grėbliu tvãtijo įsiláužėliui per nùgarą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • tvatinti — tvãtinti ( yti), ina, ino DŽ, NdŽ, KŽ, tvàtinti 1. žr. tvatyti 1: Matyt, jį gerai tvàtino – visas mėlynas žalias Snt. I tvãtino, vis tiek neklauso, toks pasiutęs Rdn. Nubėgau, o anas – šešką tvãtina Dkk. Du vyrai, kažko susipykę su barzdotu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tvityti — tvìtyti, ija ( yja), ijo ( yjo) Šts šnek. 1. žr. tvatyti 1: Neklausyk munęs, neklausyk, kad pasakysu tėvuo, ir gausi gerai tvityti, tai tada būs po visų ožių! Brs. Kad imsu su rykšte kailį tvityti! Ll. 2. žr. tvatyti 3: Tvìtijom su spragelais… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tvorgalys — tvorgalỹs dkt. Išsiláužė tvórgalį ir ė̃mė tvãtyti vãgiui per gálvą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aptvatyti — aptvãtyti tr., intr. Š, Sk šnek. smarkiai apmušti, aptalžyti: Aptvàtyčiu tas bobas už liežuvį, žinotų Krš. Pareita, aptvãtija prysigėręs Šv. At paimčiau lazdą ir aptvãtyčiau Škn. | refl. Trk, Paį: Apsitvãtijam [su vaikaičiu] kartais i vėl… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitvatyti — atitvãtyti šnek. 1. tr. smarkiai daužant atšipinti, atmušti: Kas tą kirvį atitvàtijo? Ll. 2. intr. kurį laiką smarkiai dirbti kokį darbą: Attvãtijau penkias valandas [talkoje] Rs. 3. refl. pakankamai atsigerti, išgerti: Vyrai … neiškentė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištvatyti — ištvãtyti tr. šnek. 1. G88, Š, DŽ smarkiai primušti, išpliekti, ištalžyti: Tas vaikas y[ra] dykas, reik anam kailį ištvãtyti KlvrŽ. Įeisi mun į trobą, ištvãtysu su vyte Krš. Ka ištvãtysu visus šonus, ta žinosi! Vkš. Ištvãtijo už liežuvių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutvatyti — nutvãtyti šnek. 1. tr. smarkiai apmušti, nupliekti, nutalžyti: Nutvãtys, numuš [pačią] – išbėgs pri tėvų, vėl tėvas atves pri vyro End. Kai gerai nutvãtys, tai žinos Trg. Nūtvãtiju, jei neklauso Vn. Nutvãtiju sugavęs kokį krupį, žinos vogti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • partvatyti — partvãtyti intr. šnek. greitai pareiti: Be reikalo tokį kelią nutvatijo ir partvàtijo Grz. tvatyti; aptvatyti; atitvatyti; įtvatyti; ištvatyti; nutvatyti; patvatyti; partvatyti; pratvatyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patvatyti — patvãtyti tr. NdŽ šnek. 1. kiek pamušti, papliekti. 2. kurį laiką godžiai ėsti. tvatyti; aptvatyti; atitvatyti; įtvatyti; ištvatyti; nutvatyti; patvatyti; partvatyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»